Absolvent kroatistiky a slovenistiky na FF UK v Praze. Bohaté pracovní zkušenosti nasbíral v řadě pozic napříč soukromým sektorem, školstvím, státní a veřejnou správou. Nyní působí v rodinném Nakladatelství Altenberg především jako nakladatelský redaktor a překladatel, angažuje se rovněž v komunální politice.

Je autorem antologie chorvatské židovské literatury Zázrak na ostrově (2011) a sbírky povídek Smrt jeho první lásky (2012). Vedle chorvatštiny vyšlo také několik jeho překladů ze slovinštiny, francouzštiny a angličtiny.

V roce 2018 vydal poetickou kroniku let 2016-2017 pod názvem Podivuhodné dva roky ve 2924 verších. Na motivy jeho námětu vychází roku 2019 komiks Josefa Šorma a Johany Hrabíkové Vojnárové Obušky a něžná revoluce: příběh listopadu 1989.

Podrobnější profesní životopis a bibliografie zde: https://cz.linkedin.com/in/josefkodet.