Peter Svetina (*1970 Lublaň) je slovinský básník, spisovatel, překladatel a literární historik, absolvent slovenistiky na Filozofické fakultě v Lublani. O dějinách slovinské literatury a o dětské literatuře přednáší na Alpen-Adria Universität v rakouském Klagenfurtu. Výrazné místo v jeho tvorbě zaujímá poezie a próza pro děti a mládež, publikuje literární překlady z několika jazyků (angličtina, čeština, chorvatština, němčina). Za svoji literární tvorbu obdržel řadu ocenění.

Knížka pohádek Hroší moudrost (2022, Modrost nilskih konjev, 2010) je jeho prvním samostatným knižním překladem do češtiny.