V knize se setkáváme s osudem dospívající dívky, která řeší každodenní problémy, miluje volejbal a do jejíhož života vtrhne první láska.
Můžete se však těšit na příběh, který je nejen o lásce, ale především o hledání sebe sama, o tápání ve světě dospělých, o významu přátelství, o boji za svůj názor, o přechodu od dětských ideálů k reálnému pohledu na svět, o rodinných vztazích, o předsudcích, předpojatosti a intoleranci a o cestě k víře ve vlastní hodnotu.
Kniha je napsána čtivou formou, která dokáže vtáhnout do děje teenagery i dospělé. Autorka se dotýká citlivých intimních i sociálních témat přirozeně a bez poučování. Neotřelý příběh má nesporný potenciál pomoci nám pochopit mnohé o nás samých, našich dětech, našich rodičích.

 Ivana Kochánková

Knihou jsem byla nadšena. Její téma je totiž velmi aktuální. K národnostním menšinám a chudší části společnosti je totiž podle mého názoru český národ jen velmi málo tolerantní. Taktéž mě strhl dějový spád a podmanivé příběhy hlavních postav v různých životních situacích. Líbí se mi i to, že láska zde hraje významnou roli. A to tím víc, že je láska mezi pomalu dospívajícími dětmi, kteří nejsou strženi různými předsudky a konají, co jim srdce řekne.

Šárka Nováková

Když mě před dvěma lety oslovila moje kamarádka Petra Indrová s prosbou, zda bych si mohla přečíst rukopis její knížky, ani na chvilku jsem nezaváhala. A udělala jsem dobře. Přestože nerada čtu texty na počítači, tentokrát mi to vůbec nevadilo. Rychle jsem se seznámila s hlavními hrdiny a už se přede mnou rozehrávaly napínavé dějové linie příběhu mladých lidí. Hlavní hrdinové byli nuceni řešit situace a problémy, které před ně postavil život - vztah "bílé" dívky k Romovi, alkoholismus jednoho z rodičů, potýkali se s předsudky a nepochopením nejen svých nejbližších, ale i svých vrstevníků a dospělých. V podstatě prožívali to, s čím se může potkat kdokoli z nás. Sympatizovala jsem s hlavní hrdinkou Denisou, držela jsem jí palce, aby se nevzdala a svoji lásku k Romovi Alexovi si uhájila. Byla jsem ráda, že vítězství slavil rozum, láska, vytrvalost, odhodlání, pochopení. Vzhledem k aktuálnosti zvolených témat doporučuji tuto publikaci prostě všem.

Věra Pokorná

Přečetl jsem si knihu Láska@zakázána.cz. Netušil jsem o čem všem bude pojednávat. Při krátké prezentaci knihy bylo uvedeno pár obrazů. Byl jsem příjemně překvapen, jakým přirozeným a citlivým způsobem se pisatelka dotýká různých problémů, se kterými se všichni setkáváme v životě a mnohdy si s nimi sami neumíme poradit. V knize je výstižným způsobem popsáno, kolik problémů přináší dospívání dětí a pohledy dospělých na životní situace. Všem bych doporučil přečtení této knihy. Když jsem se do některých situací vžil, měl jsem slzy v očích. Kniha je zajímavá pro všechny generace.

Milan Pupík